ราชภัฏเดินวิ่งเพื่อการกุศล มินิมาราธอน ครั้งที่ 1

วันอาทิตย์ ที่ 28 เมษายน 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

* กรุณาเลือกประเภทการสมัคร

มินิมาราธอน 10 กม.

เสื้อวิ่งคอกลม + หมายเลขวิ่ง

599 บาท
ไมโคร 5 กม.

เสื้อวิ่งคอกลม + หมายเลขวิ่ง

499 บาท
ฟันรัน 3 กม.

เสื้อวิ่งคอกลม + หมายเลขวิ่ง
* ไม่มีการแข่งขัน

499 บาท

วัตถุประสงค์ของการจัดงานเดิน-วิ่งราชภัฏเพื่อศาสตร์พระราชา
1. เพื่อสร้างประโยชน์แก่มูลนิธิของมหาวิทยาลัยราชภัฏภายใต้แนวคิดราชภัฏเพื่อศาสตร์พระราชา
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เครือข่ายและชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพแข็งแรง มีค่านิยมในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการออกกำลังกาย และ
4. เพื่อตระหนักและให้ความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม Net Zero Emissions


รางวัลการแข่งขัน
- รางวัลรุ่น OVERALL ที่ 10 กม. แบ่งเป็น ชาย 1 รางวัล และ หญิง 1 รางวัล
- รางวัลรุ่น OVERALL ที่ 5 กม. แบ่งเป็น ชาย 1 รางวัล และ หญิง 1 รางวัล
- นักวิ่ง/เดิน ที่เข้าเส้นชัยทุกคน จะได้รับเสื้อวิ่ง และเหรียญที่ระลึก


กำหนดการจัดกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567
เวลา 12.00 น.-18.00 น. - รับเสื้อรับบิบ ผู้สมัครล่วงหน้า
วันอาทิตย์ ที่ 28 เมษายน 2567
เวลา 03.40 น. - เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อม
เวลา 04.00 น.- ประธานกล่าวรายงานเปิดงาน
เวลา 04.15 น. - แอโรบิก วอร์มร่างกาย
เวลา 04.30 น. - เช็คอินก่อนปล่อยตัว
เวลา 05.00 น. - ปล่อยตัวนักกีฬาระยะ 10 กม.
เวลา 05.15 น. - ปล่อยตัวนักกีฬาระยะ 5 กม.
เวลา 05.45 น. - ปล่อยตัว 3 กม.
เวลา 07.30 น. - มอบรางวัล
เวลา 09.00 น. - ปิดงาน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการวิ่ง
ราชภัฏเดินวิ่งเพื่อการกุศล มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
Facebook Official Page :
https://www.facebook.com/pnrurun

จัดโดย : สมาคมรักษ์สุขภาพไทยร่วมราชภัฏเพื่อศาสตร์พระราชา

คุณแจง โทร. 062-8913105
คุณทิพย์ โทร. 081-1569851
คุณจิม โทร. 095-9696907